Ενόργανη

Η ενόργανη γυμναστική έχει τις καταβολές της στην Αρχαία Ελλάδα ενώ στη μεταγενέστερη εκδοχή της εμφανίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα στη Γερμανία σε μια εντελώς διαφορετική μορφή από αυτή που εξελίχθηκε στη συνέχεια ως εξειδικευμένο άθλημα. Είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα που περιλαμβάνει γυμναστικές ακροβατικές ασκήσεις αλλά και στοιχεία χορού με τη χρήση οργάνων. Σε αγωνιστικό επίπεδο τα επί μέρους όργανα της ενόργανης γυμναστικής για τις γυναίκες είναι τέσσερα: άλμα, ασύμμετροι ζυγοί, δοκός ισορροπίας, έδαφος ενώ για τους άνδρες είναι έξι: άλμα, δίζυγο, μονόζυγο, έδαφος, πλάγιος ίππος ή ίππος με λαβές και κρίκοι.

Ο Δ.Α.Σ. Αργυρούπολης συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων από τους συλλόγους στην Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται με την ανάπτυξη της Ενόργανης Γυμναστικής. Αυτό οφείλεται στην άρτια υποδομή του τόσο σε επίπεδο υλικοτεχνικού εξοπλισμού όσο και στους έμπειρους προπονητές που διαθέτει στο στελεχικό του δυναμικό. Στο Σύλλογο γυμνάζονται αγόρια και κορίτσια ηλικίας 4 ετών και άνω. Ο Σύλλογος διατηρεί τμήματα υποδομής, αγωνιστικά τμήματα και ομάδες, αθλητές και αθλήτριες,  Ενόργανης Γυμναστικής, στις κατηγορίες Παμπαίδων, Παίδων, Εφήβων, Ανδρών, Παγκορασίδων και Κορασίδων.  Επίσης υπάρχει και το τμήμα ελπίδων από το οποίο κάθε χρόνο γίνεται επιλογή αθλητών και αθλητριών για τις αγωνιστικές ομάδες. Ο Σύλλογος έχει κατακτήσει πολλές ατομικές και ομαδικές διακρίσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.