Home / Γενικά / Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματίου «Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Σύγκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Σωματίου «Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

    ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Δ.Α.Σ.         

Αθ. Διάκου 1α & Τριπόλεως-Αργυρούπολη
Τηλ./fax: 2109631743–www.das-gymnastics.gr
e-mail: dasargyroupolis@gmail.com
                                                                  Αρ. Πρωτ./Ημ.: 814/25-6-2020

Π  Ρ  Ο  Σ
ΤΑ   ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ».

            Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις του καταστατικού, την  υπ’ αρίθμ.: 524 από 13-6-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 60 της Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, που εκδόθηκε την 30.03.2020, ΦΕΚ Α΄75/30.03.2020 “Οι θητείες των διοικητικών συμβουλίων και λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωματείων και των ενώσεων, οι οποίες, βάσει των οικείων καταστατικών, έληξαν κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της από 25.02.2020 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 42) έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας ή λήγουν ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωναιού COVID-19, παρατείνονται και λήγουν ένα (1) μήνα μετά από την άρση ισχύος των ως άνω έκτακτων μέτρων και πάντως όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020. Η παρούσα κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης, εφόσον η δυνάμει της τελευταίας τυχόν προβλεπόμενη παράταση της θητείας λήγει πριν από τις 30 Ιουνίου 2020”. 

  Με βάση τη διάταξη αυτή και με δεδομένο ότι οι τελευταίες αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Α.Σ. Αργυρούπολης, έγιναν την 26.06.2018, μέχρι 25.06.2020, θα πρέπει να συγκληθεί Διοικητικό Συμβούλιο, και να προκηρύξει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ, μετά την 30.06.2020 και δη εντός των πρώτων ημερών του Ιουλίου, βεβαίως τηρώντας τις προθεσμίες που ορίζει το καταστατικό του σωματείου, για την σύγκληση και την ενημέρωση των μελών.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αργυρούπολης, (Λεωφ. Κύπρου 97 Αργυρούπολη), την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 & ώρα 17:30, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έλεγχος απαρτίας παρισταμένων μελών
  2. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  3. Διοικητικός απολογισμός περιόδου 26-6-2019 έως 5-7-2020
  4. Ψηφοφορία για έγκριση διοικητικού απολογισμού
  5. Οικονομικός απολογισμός περιόδου 1-1-2019 έως 31-12-2019
  6. Ανάγνωση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής από 1-1-2019 έως 31-12-2019
  7. Ψηφοφορία για έγκριση οικονομικού απολογισμού
  8. Έγκριση προϋπολογισμού από  1-1-2020 έως 31-12-2020
  9. Εκλογή διμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και δύο (2) αναπληρωματικών μελών αυτής.
  10. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη επτά (7) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τριών (3) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου & τριών (3) τακτικών μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής , με μυστική ψηφοφορία.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια ημέρα  και ώρα 18:30, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

-Όποιο μέλος επιθυμεί να υποβάλλει υποψηφιότητα για το Δ.Σ. και την  Ελεγκτική Επιτροπή, θα πρέπει να είναι οικονομικά τακτοποιημένο και θα πρέπει να υποβάλλει, αίτηση υποψηφιότητας στα γραφεία του Σωματείου μέχρι την 3-7-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 -20:00.  Η αίτηση θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση  του υποψηφίου ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα του Ν. 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα.

  -Η ανακήρυξη υποψηφίων θα γίνει με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου στις   3-7-2020 και ώρα 21:00 και  θα εκτυπωθεί το ψηφοδέλτιο το οποίο θα είναι ενιαίο και θα αναγράφει με απόλυτη αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των ανακηρυχθέντων υποψηφίων.

  -Σημειώνεται ότι οι ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα να βάλουν μέχρι επτά (7) σταυρούς προτίμησης για τα τακτικά μέλη του  Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) σταυρούς για  τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.

  -Εκλεγέντες θα ανακηρυχθούν οι έχοντες τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης για όλες τις θέσεις.  Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.

  -Σε περίπτωση που θα ευρεθεί κατά την διαλογή των ψήφων ψηφοδέλτιο διαφορετικό από αυτό που θα τυπωθεί με μέριμνα του Δ.Σ., αυτό θα είναι άκυρο. Επίσης ψηφοδέλτιο το οποίο θα φέρει περισσότερους σταυρούς προτίμησης, από αυτούς που δικαιούνται οι ψηφοφόροι  να βάλουν, όπως παραπάνω αναλύεται,  είτε για την εκλογή των τακτικών μελών για το Δ.Σ., είτε ομοίως για την εκλογή τακτικών για την Ελεγκτική Επιτροπή, θα θεωρείται άκυρο.

  -Σημειώνεται ότι οι ψηφοφόροι υποχρεούνται να επιδεικνύουν στην εφορευτική επιτροπή, όταν προσέλθουν να ασκήσουν το δικαίωμα τους, αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο με το οποίο να βεβαιώνεται η ταυτοπροσωπία (διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λπ.).

 -Τα μέλη του Σωματείου, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, πρέπει υποχρεωτικά να είναι οικονομικά τακτοποιημένα.  

ΓΙΑ  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Δ.Α.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΚΑΣ